Eleonora meubelen B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Eleonora meubelen B.V.. met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald. geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Wanneer u deze website bezoekt. wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Indien u persoonlijke gegevens invult. behandelt Eleonora meubelen B.V. deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Eleonora meubelen B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen. zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Eleonora meubelen B.V. worden gereproduceerd of gebruikt. anders dan het downloaden. het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk. niet bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Eleonora meubelen B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

 

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1.De website van Eleonora meubelen B.V., dient uitsluitend voor informatieve doeleinden. Eleonora meubelen B.V. zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. maar geeft ter zake geen garanties.

2.Eleonora meubelen B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de verstrekte informatie of gegevens. Eleonora meubelen B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ontstaan uit het bezoeken van de website of eruit kan ontstaan.

3.Alle informatie en of gegevens die via het internet aan Eleonora meubelen B.V. worden toegezonden worden eigendom van Eleonora meubelen B.V. en zullen door ons vertrouwelijk behandeld worden. Door het verzenden van gegevens geeft de bezoeker van deze website toestemming tot het gebruik hiervan door Eleonora meubelen B.V.

4.Alle rechten, die rusten op de inhoud van deze website, zijn eigendom van Eleonora meubelen B.V.. Publicatie, in welke vorm dan ook, van de op de website weergegeven informatie of gegevens, zoals teksten of delen daarvan, afbeeldingen, programmatuur en grafisch materiaal van welke aard dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eleonora meubelen B.V.